Our Service

บริการเอาท์ซอร์สบุคคล

การบริการคัดสรรพนักงานที่มีคุณภาพ เพื่อให้บริการงานกับลูกค้า ที่ให้บริษัทได้ร่วมบริการ บริษัทฯมุ่งเน้นการทำงานภายใต้เงื่อนไขการกำหนดการทำงานของลูกค้า เราร่วมสร้างวิธีการทำงานกับลูกค้า เพื่อให้ลดขั้นตอนและต้นทุนให้กับลูกค้า

บริการสรรหาบุคลากร

การบริการจัดหาพนักงานชั้นนำเพื่อเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของกลุ่ม Top Talent เพื่อคอยขับเคลื่อนองค์กรของท่าน การใช้บริการการสรรหาพนักงาน Recruitment จะช่วยลดงานของฝ่ายบุคคลลง และมีส่วนสำคัญต่อการพิจารณารับพนักงานเข้าทำงาน อีกทั้งยังช่วยให้เพิ่มช่องทางการสรรหาผู้สมัครได้ในอีกหลายช่องทาง เพื่อเปิดโอกาสสรรหาผู้สมัครที่เหมาะสมมากพอตามจำนวนที่ต้องการ

ตรวจเช็คประวัติพนักงาน และสุขภาพ

การบริการตรวจสอบประวัติพนักงาน ประวัติอาชญากรรม ประวัติการทำงานและการบริการตรวจสุขภาพพนักงาน เพื่อสร้างความพร้อม ความมั่นใจให้กับองค์กรของท่านโดยทีมงานที่มากประสบการณ์

รับตรวจคุณภาพและ เช็คสต็อกสินค้า

บริษัทเป็นผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบคุณภาพการทำงาน เช็คสต๊อกสินค้าแบบ ontime โดยลูกค้าสามารถทราบผลการตรวจสอบในทันทีเทื่อสิ้นสุดการตรวจสอบโดยทั้งนี้ท่านสามารถกำหนดรายงานเพื่อนำผลไปใช้ต่องานกับทางบริษัทท่านได้โดยตรง

การบริการด้านการตลาด

บริษัทสามารถดำเนินการร่วมวางแผนการตลาดให้กับองค์กรของท่านและสามารถสร้างตัวแทนแบรนด์สินค้า สาธิตและทดสอบตัวอย่างสินค้า สร้างกิจกรรมสนับสนุนการขาย คัดสรรตัวแทนการขายประจำสินค้า ประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ และการขายในรูปแบบออนไลน์ ทั้งในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด

การบริการด้านการติดตามหนี้

บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ประกอบกิจการติดตามหนี้โดยบริษัท สามารถบริหารหนี้ของท่านได้ด้วย ด้วยประสบการณ์ของบริษัทจะสามารถช่วยท่านในการบริหารลูกหนี้ให้เป็นไปตามนโยบายการจัดการหนี้ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์โดยตรงในการปฏิบัติงาน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม