News

March 31, 2021

มอบอุปกรณ์การเรียน

เมื่อวันที่ 31/3/64 ท่านผู้บริหาร คุณสถาพร รองาม กรรมการผู้จัดการและพวกเราชาว #innovation มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มามอบของที่ใช้ในการเรียนการศึกษาให้กับน้องน้องที่ด้อยโอกาสเพื่อพัฒนาให้น้องๆได้มีความรู้ความสามารถและเป็นอนาคตของชาติที่ดีต่อไป โดยได้จัดชุดอุปกรณ์กระเป๋าและเครื่องเขียนให้กับน้องๆมอบแก่ วัดแหลมเสด็จเพื่อต่อยอดในการศึกษาให้น้องน้องมีความรู้และเป็นอนาคตของชาติที่ดีต่อไป ขอขอบคุณชาว#innovation ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการบริจาคเครื่องเขียนและอุปกรณ์การศึกษาให้น้องที่วัดแหลมเสด็จในครั้งนี้ เพราะการให้ที่ดีที่สุด คือการที่ให้แล้วไม่หวังสิ่งตอบแทน
March 8, 2021

มอบรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจให้พนักงาน

คุณณสถาพร รองาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนเวชั่น เอาท์ซอรท์ซิ่ง เซอร์วิส จำกัดและ ผู้บริหาร scb เป็นเกียรติ มอบรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้พนักงาน ที่ทำยอดการติดตามลูกค้าได้สูงสุดของพนักงานติดตาม combass ภาคตะวันออกและยังแชร์ประสบการณ์ เพื่อเป็นความรุ้และประสบการณ์ ให้พนักงานได้มีความรู้และประสบการณ์ในการบริการลูกค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน ของเรามีคุณภาพการบริการสูงสุด ขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่เป็นเกียรติ ในการมอบรางวัลและแชร์ประสบการณ์ความรุ้ความสามารถในครั้งนี้ครับ สนใจร่วมงานติดตาม combass กับพวกเราทักมาครับ รับหลายพื้นที่หลายจังหวัดครับ
February 10, 2021

บริษัท อินโนเวชั่น เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด เตรียมตัวเข้าตลาดหุ้น ขยายธุรกิจหลังจาก วิกฤตโควิด-19

บริษัท อินโนเวชั่น เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด เตรียมตัวเข้าตลาดหุ้น ขยายธุรกิจหลังจาก วิกฤตโควิด-19 บริษัท อินโนเวชั่น เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด เตรียมจัดทัพ เสริมทีม ทบทวนนโยบาย และ วิธีการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ภายในปี 2565 เพื่อระดมทุนขยายธุรกิจรับ โอกาสการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารหลังจากที่ธุรกิจขนาดใหญ่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งทำให้องค์กร จะต้องปรับลดค่าใช้จ่ายและวิธีการบริหารงานเพื่อลดต้นทุนการดาเนินงานโดยดึง บริษัทOutsourcing […]