บริษัท อินโนเวชั่น เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด เตรียมตัวเข้าตลาดหุ้น ขยายธุรกิจหลังจาก วิกฤตโควิด-19